درباره من

نیلوفر مهبودی

من‭‬‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬8‭ ‬فروردين‭ ‬۱۳۶۹ ‬در‭ ‬شيراز‭ ‬شهر‭ ‬حافظ‭ ‬شاعر‭ ‬مشهور‭ ‬ايراني‭ ‬متولد‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬كردم‭ .‬از‭ ‬بچگي‭ ‬مثل‭ ‬همهٔ‭ ‬بچه‌ها‭ ‬به‭ ‬نقاشي‭ ‬علاقه‭ ‬داشتم‭ ‬ولي‭ ‬هميشه‭ ‬دلم‭ ‬مي‌خواست‭ ‬مثل‭ ‬مادرم‭ ‬معلم‭ ‬شوم‭ . ‬اولين‭ ‬نقاشي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬كشيدم‭ ‬عكس‭ ‬چند‭ ‬تا‭ ‬فيل‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬روي‭ ‬جلد‭ ‬دفتر‭ ‬نقاشي‌ام‭ ‬بود‭. ‬وقتي‭ ‬مادرم‭ ‬علاقه‭ ‬و‭ ‬استعداد‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬زمينهٔ‭ ‬نقاشي‭ ‬را‭ ‬ديد،‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كلاس‭ ‬نقاشي‭ ‬فرستاد‭. ‬شروع‭ ‬نقاشي‌ام‭ ‬با‭ ‬سياه‭ ‬قلم‭ ‬بود‭. ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬دبيرستاني‭ ‬بودم،‭ ‬در‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬پارك‌هاي‭ ‬شيراز‭ ‬نمايشگاه‭ ‬نقاشي‭ ‬برپا‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬چند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬نقاشي‌هايم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمايش‭ ‬گذاشتم‭. ‬چون‭ ‬اين‭ ‬اولين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬از‭ ‬نقاشي‌هايم‭ ‬بود،‭ ‬مادرم‭ ‬همهٔ‭ ‬نقاشي‌هاي‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬خريد‭.‬

‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬اصرار‭ ‬خانواده‭ ‬در‭ ‬دبيرستان‭ ‬رشته‌ٔ‭ ‬رياضي‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬ديپلم‭ ‬رياضي‭ ‬گرفتم‭ ‬ولي‭ ‬علاقهٔ‭ ‬شديد‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬نقاشي‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دوره‌ٔ‭ ‬پيش‌دانشگاهي‭ ‬به‭ ‬هنر‭ ‬تغيير‭ ‬رشته‭ ‬بدهم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬آمادهٔ‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬كنكور‭ ‬هنر‭ ‬كردم‭. ‬خوشبختانه‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬در‭ ‬رشته‌ٔ‭ ‬نقاشي‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬شيراز‭ ‬قبول‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬مقطع‭ ‬كارشناسي‭ ‬كه‭ ‬۹‭ ‬ترم‭ ‬تحصيلي‭ ‬بود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬علاقهٔ‭ ‬بسيار‭ ‬شروع‭ ‬كردم‭. ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬با‭ ‬مطالعهٔ‭ ‬تاريخ‭ ‬هنر‭ ‬با‭ ‬رامبرانت‭ ‬و‭ ‬لوسين‭ ‬فرويد‭ ‬و‭ ‬ون‌گوگ‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬مشاهير‭ ‬هنر‭ ‬آشنا‭ ‬شدم‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬ميانگين‭ ‬روزي‭ ‬5‭ ‬ساعت‭ ‬نقاشي‭ ‬و‭ ‬طراحي‭ ‬مي‌كردم‭. ‬با‭ ‬پشتكار‭ ‬و‭ ‬تمرين‭ ‬زياد،‭ ‬پيشرفت‭ ‬خوبي‭ ‬در‭ ‬زمينهٔ‭ ‬طراحي‭ ‬و‭ ‬نقاشي‭ ‬داشتم‭. ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬كردن‭ ‬دقيق‭ ‬با‭ ‬زواياي‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬محيط‭ ‬اطراف‭ ‬و‭ ‬پيدا‭ ‬كردن‭ ‬نور‭ ‬و‭ ‬سايه‭ ‬و‭ ‬قوي‭ ‬كردن‭ ‬دست‌هايم‭ ‬ديگر‭ ‬دغدغه‌اي‭ ‬براي‭ ‬انتخاب‭ ‬سوژه‌هاي‭ ‬نقاشي‌ام‭ ‬نداشتم‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬مديون‭ ‬استادم‭ ‬آقاي‭ ‬جهانگرد‭ ‬هستم‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ‬تهران‭ ‬تشريف‭ ‬مي‌آوردند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ترم‭ ‬۲‭ ‬افتخار‭ ‬شاگردي‌شان‭ ‬را‭ ‬داشتم‭.‬

‭ ‬طراحي‭ ‬پرتره‭ ‬و‭ ‬فيگور‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مشكل‌تر‭ ‬بودند‭ ‬زيرا‭ ‬نياز‭ ‬بود‭ ‬اعضاي‭ ‬بدن،‭ ‬ماهيچه‌ها‭ ‬و‭ ‬اسكلت‭ ‬بدن‭ ‬و‭ ‬شكل‌گيري‭ ‬نور‭ ‬و‭ ‬سايه‭ ‬روي‭ ‬اعضاي‭ ‬بدن‭ ‬را‭ ‬بشناسيم‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬موضوع،‭ ‬مطالعهٔ‭ ‬كتاب‌هاي‭ ‬پزشكي‭ ‬را‭ ‬مي‌طلبيد‭. ‬براي‭ ‬آشنايي‭ ‬بيشتر،‭ ‬جمجمه‌اي‭ ‬تهيه‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اسكلت‌بندي‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬صورت‭ ‬مي‌توانستم‭ ‬چهره‭ ‬را‭ ‬بهتر‭ ‬نقاشي‭ ‬كنم؛‭ ‬هرچند‭ ‬بايد‭ ‬بيشتر‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬تمرين‭ ‬مي‌كردم‭. ‬براي‭ ‬مدل‭ ‬نقاشي‭ ‬از‭ ‬اعضاي‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬كمك‭ ‬مي‌گرفتم. ‬كار‭ ‬هنرمندان‭ ‬قديمي‌تر‭ ‬مانند‭ ‬رامبرانت،‭ ‬سزان‭ ‬و‭ ‬ونگوگ‭ ‬را‭ ‬كپي‭ ‬مي‌كردم‭ ‬و‭ ‬شناختم‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬هنرمندان‭ ‬معاصر‭ ‬مثل‭ ‬گرهارد‭ ‬ريشتر‭ ‬و‭ ‬اود‭ ‬نردروم‭ ‬را‭ ‬بيشتر‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬كارهايشان‭ ‬را‭ ‬مطالعه‭ ‬مي‌كردم‭.‬

‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬كارگاه‌هاي‭ ‬رنگ‭ ‬شروع‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬شكل‭ ‬جديدتر‭ ‬و‭ ‬حرفه‌اي‌تري‭ ‬به‭ ‬خودشان‭ ‬گرفتند،‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬كارم‭ ‬را‭ ‬جدي‌تر‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬تصميم‭ ‬داشتم‭ ‬هفته‌اي‭ ‬يكي‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬كار‭ ‬رنگ‭ ‬را‭ ‬حتما‭ ‬تمام‭ ‬كنم‭. ‬در‭ ‬همين‭ ‬حين،‭ ‬قيمت‭ ‬بوم‭ ‬گران‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬براي‭ ‬اينكه‭ ‬در‭ ‬كارم‭ ‬عقب‭ ‬نمانم‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬شدم‭ ‬كه‭ ‬بوم‌ها‭ ‬را‭ ‬خودم‭ ‬درست‭ ‬كنم‭. ‬چوب‭ ‬مي‌خريدم،‭ ‬اره‭ ‬مي‌كردم،‭ ‬پارچه‭ ‬متقال‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬چهارچوب‭ ‬منگنه‭ ‬و‭ ‬زيرسازي‭ ‬مي‌كردم‭. ‬كم‌كم‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬ساختن‭ ‬بوم‭ ‬و‭ ‬زيرسازی‌هاي‭ ‬رنگي‭ ‬مثل‭ ‬اكر‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬هم‌دانشگاهي‌هايم‭ ‬هم‭ ‬بوم‭ ‬آماده‭ ‬مي‌كردم‭. ‬براي‭ ‬درست‭ ‬كردن‭ ‬تعداد‭ ‬زياد‭ ‬بوم‌ها‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬كمك‭ ‬داشتم‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬مادرم‭ ‬به‭ ‬كمكم‭ ‬آمد‭. ‬دفترهاي‭ ‬طراحي‌ام‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬خودم‭ ‬مي‌ساختم‭. ‬مقدار‭ ‬زيادي‭ ‬كاغذ‭ ‬شوميز‭ ‬70×100‭ ‬و‭ ‬مقواي‭ ‬ماكت‭ ‬در‭ ‬سايز‭ ‬بزرگ‭ ‬براي‭ ‬جلد‭ ‬دفترها‭ ‬تهيه‭ ‬مي‌كردم‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اندازه‌هاي‭ ‬دلخواه‭ ‬و‭ ‬متفاوت‭ ‬درست‭ ‬مي‌كردم‭. ‬براي‭ ‬من‭ ‬‮«‬نمي‌توانم‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬نمي‌شود‮»‬‭ ‬معنا‭ ‬ندارد‭. ‬من‭ ‬‮«‬مي‌خواهم‮»‬‭ ‬پس‭ ‬‮«‬تلاش‮»‬‭ ‬مي‌كنم‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬نتيجه‭ ‬برسم‭.‬